Belangrijke tips voor het gebruik en onderhoud van uw balansventilatiesysteem

Gezonde lucht in huis betekent voldoende af- en aanvoer van schone lucht. Met een mechanisch systeem dat lucht automatisch af- en aanvoert hoeft u zich daar geen zorgen meer over te maken. Mits het goed geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden wordt.

Belangrijke tips

*  Zorg voor voldoende luchtcirculatie in uw woning. Dat gaat vanzelf met ventilatieroosters in de deuren of een ruimte van minimaal 2 centimeter onder de deur.

*  Zet balansventilatie nooit uit. Trek de stekker niet uit het stopcontact, behalve bij onderhoud. 

*  Schrijf een merkteken bij de schakelaar op de groepenkast die de balansventilatie bedient en schakel hiermee het ventilatiesysteem uit in geval van een ramp. Dit geldt wanneer de overheid de bevolking adviseert deuren en ramen te sluiten.

*  Als het systeem veel lawaai maakt, is het niet in orde. Laat het dan nakijken en eventueel opnieuw instellen door een installateur. Maak de ventielen, roosters en eventuele filters regelmatig schoon voor een optimale werking en om te voorkomen dat ongezonde lucht zich ophoopt in huis. 

*  Zet het systeem bij piekverontreiniging, zoals bij het drogen van de was, klussen in huis of wanneer er extra veel mensen in huis zijn op de hoogste stand. 

*  Regelmatig luchten is ook bij balansventilatie nodig. Voorkom onnodig warmteverlies door in de winter niet langer dan een half uur per dag te luchten.

 

Balansventilatie en gezondheid

Balansventilatie zorgt voor gezonde lucht in huis, mits het goed wordt geïnstalleerd en onderhouden en u er op de juiste manier mee omgaat. Als er onvoldoende onderhoud plaatsvindt, kan balansventilatie gezondheidsproblemen veroorzaken, omdat dan bacteriën gaan groeien in de filters en de luchtverversingscapaciteit achteruit gaat. Door slijtage en vervuiling neemt de capaciteit jaarlijks met vijf tot tien procent af.

Om de capaciteit op peil te houden, dient u de filters regelmatig, liefst iedere week, schoon te maken. Eventuele geluidshinder van het systeem wordt door regelmatig onderhoud ook voorkomen. 

Als de balansventilatie uitstaat, vindt er onvoldoende luchtverversing plaats in huis en dat kan ernstige gevolgen hebben. Een tekort aan frisse lucht kan snel ontstaan, omdat de meeste huizen met balansventilatie goed zijn geïsoleerd en kierdicht zijn gemaakt. Zonder luchtverversing ontstaan vochtige vertrekken, ophoping van stof en zelfs te hoge concentraties radongas. Het gevolg is niet alleen een muf, vochtig en onbehaaglijk huis, maar ook een groter risico op gezondheidsproblemen, zoals luchtwegklachten.